Η Printopack στη Fachpack 2016, στη Γερμανία

Με δεδομένο το ενδιαφέρον της Printopack για συνεχή παρακολούθηση των αλλαγών, καθώς και των νέων τάσεων, που παρατηρούνται στην παγκόσμια αγορά της συσκευασίας και των προωθητικών συσκευασιών, η εταιρεία μας, έπειτα από τη συμμετοχή του 2012 και 2014, έλαβε και το 2016 μέρος, ως εκθέτης, στην σημαντικότερη ίσως διεθνή έκθεση συσκευασίας, Fachpack, στην Γερμανία.