Η Printopack στη FachPack 2018, στη Γερμανία

Με δεδομένο το ενδιαφέρον της Printopack για συνεχή παρακολούθηση των αλλαγών, καθώς και των νέων τάσεων, που παρατηρούνται στην παγκόσμια αγορά της συσκευασίας και των προωθητικών συσκευασιών, η εταιρεία μας, έπειτα από τη συμμετοχή του 2012, 2014 και 2016, έλαβε και το 2018 μέρος, ως εκθέτης, στην σημαντικότερη ίσως διεθνή έκθεση συσκευασίας, FachPack 2018, στην Γερμανία.