Στητό Κουτί – Rigid Box

Τα κουτιά αυτά αποτελούν την επιτοµή της τέχνης της κυτιοποιίας και προσφέρουν εξαιρετική σταθερότητα καθώς και αίσθηση πολυτέλειας στον τελικό καταναλωτή.

Η PRINTOPACK ABEE είναι η µοναδική κυτιοποιία στην Ελλάδα µε καθετοποιηµένη παράγωγή στητών κουτιών.