Στητό Κουτί – Rigid Box2018-02-14T10:08:38+00:00

Project Description

Στητό Κουτί – Rigid Box

Τα κουτιά αυτά αποτελούν την επιτοµή της κυτιοποιίας και προσφέρουν, εξαιρετική σταθερότητα, αίσθηση πολυτέλειας και δευτερογενή χρήση
στον τελικό καταναλωτή. Η PRINTOPACK ABEE είναι η µοναδική κυτιοποιία στην Ελλάδα µε καθετοποιηµένη παράγωγή στητών κουτιών.