Προωθητική Συσκευασία

Κουτιά σχεδιασµένα µε την φιλοσοφία του gift box.

Συνδυάζουν προϊόντα και προσφορές σε µια συσκευασία και γι’αυτό απαιτούν ιδιαίτερο σχεδιασµό, προσεχτικό συνδυασμό υλικών και επεξεργασιών και αυστηρά ελεγχόμενη παραγωγική διαδικασία.