Ειδικές Κατασκευές

Εξατομικευμένες (tailor made) κατασκευές, απεικόνιση πρωτότυπων ιδεών, κατασκευές µεγάλου όγκου, καθώς και οµοιώµατα προϊόντων.

Ό,τι χρειάζεται ο πελάτης µας για να ξεχωρίσει!