Ατομική Συσκευασία

Το µέσο µέσα από το οποίο κάθε προϊόν ενισχύει την προϊόντική του εικόνα.

Προφυλάσσει, επικοινωνεί, µεταφέρει και ασφαλίζει τα προϊόντα µέχρι τον τελικό καταναλωτή.