Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 και Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015

Η Printopack, πιστή στην λογική της συνεχούς βελτίωσης των εταιρικών διαδικασιών, αλλά και των παραγόμενων προϊόντων, πιστοποιείται από το 2015 σύμφωνα με τo Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 και το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015.